تبدیل اعتبار به بن حراجی

۱,۰۰۰ تومان

هر 1000 تومان اعتبار ریالی = 1 بن حراجی

در این بخش شما می توانید “اعتبار ریالی” خود را به “بن حراجی” تبدیل نمائید و دوباره در حراجی های مختلف از آنها استفاده کنید. در برابر تبدیل هر 1000 تومان اعتبار ریالی، شما 1 بن حراجی بدست می آورید. همه ی کاربران این امکان را دارند که در صورت عدم تمایل به خرید محصولات از فروشگاه، بتوانند با تبدیل اعتبار ریالی خود به بن خرید مجددا در حراجی ها شرکت کنند و از شانس برنده شدن محصولات مختلف با %90 تخفیف برخوردار شوند.