اعتبار پنجاه هزار تومانی

۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

50 بن حراجی + 50 هزار تومان اعتبار
با خرید این کارت پنجاه بن حراجی (برای شرکت در حراجی های مختلف) به حساب کاربری شما اضافه شده و همچنین پنجاه هزار تومان ” اعتبار ریالی ” (جهت خرید محصولات از فروشگاه)  و یا تبدیل به بن حراجی در طرح ” بن باران ” برای شما ثبت می گردد.