اعتبار پانصد هزار تومانی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

550 بن حراجی + 500 هزار تومان اعتبار
با خرید این کارت پانصد و پنجاه بن حراجی (برای شرکت در حراجی های مختلف) به حساب کاربری شما اضافه شده و همچنین پانصد هزار تومان ” اعتبار ریالی ” (جهت خرید محصولات از فروشگاه)  و یا تبدیل به بن حراجی در طرح ” بن باران ” برای شما ثبت می گردد.