اعتبار صد هزار تومانی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

100 بن حراجی + 100 هزار تومان اعتبار
با خرید این کارت یکصد بن حراجی (برای شرکت در حراجی های مختلف) به حساب کاربری شما اضافه شده و همچنین یکصد هزار تومان ” اعتبار ریالی ” (جهت خرید محصولات از فروشگاه)  و یا تبدیل به بن حراجی در طرح ” بن باران ” برای شما ثبت می گردد.