اعتبار ده هزار تومانی

۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

10 بن حراجی + 10 هزار تومان اعتبار
با خرید این کارت ده بن حراجی (برای شرکت در حراجی های مختلف) به حساب کاربری شما اضافه شده و همچنین ده هزار تومان ” اعتبار ریالی ” (جهت خرید محصولات از فروشگاه)  و یا تبدیل به بن حراجی در طرح ” بن باران ” برای شما ثبت می گردد.