فروشگاه های طرف قرار داد

شما می توانید با استفاده از خدمات فروشگاه ها و مراکز خدماتی ذیل بن حراجی بدست آورید در مقابل هر مرکز طرف قرار داد با حراجی بازی نسبت اختصاص بن بر اساس مبلغ فاکتور مشخص شده است. به عنوان مثال اگر نسبت اختصاص بن ۵۰۰۰ تومان باشد، یعنی به ازای هر ۵۰۰۰ تومان فاکتور خرید یک بن حراجی به خریدار تعلق می گیرد.
شما برای استفاده از این امکان باید ابتدا در سایت حراجی بازی عضو گردیده و تصویر فاکتور خرید خود را به همراه نام کاربری به شماره ۰۹۰۳۵۸۰۷۵۶۷ از طریق تلگرام یا واتساپ ارسال نمایید. تا بن حراجی مربوطه برای شما شارژ گردد.
به زودی لیست فروشگاه های همکار منتشر خواهد شد.