تو حراجی بازی اگه برنده حراجی بشی میتونی کالای حراج رو با ۹۰% تخفیف بخری

حتی با یک بن حراجی هم میتونی برنده باشی !